Giới thiệu chung:

lop-hoc-2

Yêu cầu đầu vào:

Ngày khai giảng: Ngày cụ thể trong tháng

Thời Lượng Khóa Học: Ít nhất 12 tuần

Điều Kiện: Để được đảm bảo về điểm số đặt được học viên cần cam kết sẽ thực hiện theo các yêu cầu, quy định của trường và giáo viên trong suốt khóa học.

lop-hoc

Lợi Ích:

Chương Trình Học:

toeic-bao-dam

Ngày khai giảng: Thứ Hai hàng tuần.