DỊCH VỤ CUNG CẤP HỘP AN TOÀN TẠI CIA

Với mục tiêu hoàn thiện các dịch vụ, CIA luôn đưa tới cho học viên những dịch vụ tốt nhất trong khoảng thời gian học viên học tập tại trường.

Chính vì vậy CIA cung cấp cho học viên những chiếc hộp an toàn để sử dụng. Hộp an toàn đảm bảo riêng tư, an toàn và tiện lợi.

Học viên có thể sử dụng những chiếc hộp đó với mục đích cá nhân khác nhau mà không lo bị người khác xâm phạm. 

Dưới đây là những nội quy sử dụng:

  • Đăng ký hoặc đặt lịch sử dụng ở văn phòng chính
  • Phí sử dụng: 50 Peso cho mỗi tuần 
  • Chia sẻ thông tin mật khẩu cho bạn bè hoặc sinh viên khác biết đều bị cấm vì các mục đích an toàn và riêng tư
  • Không được phép chia sẻ hộp an toàn cho các học viên khác sử dụng cùng 
  • Trong trường hợp hộp an toàn bị mất hoặc bị đánh cắp, các học viên bắt buộc phải thay thế bằng một chiếc hộp khác
  • Nếu có bất kỳ đồ vật gì bị mất, tiền mặt hoặc những thứ bên trong hộp, CIA sẽ không chịu trách nhiệm về sự cố đó hoặc đền bù cho những vật bị mất
  • Quản lý không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đồ vật gì được tìm thấy bên trong hộp sau thời gian thuê của học viên