Một tuần qua đi với rất nhiều hoạt động được diễn ra tại CIA. Học tập và vui chơi sao cho hiệu quả luôn là phương châm tại CIA. Các bạn có rất nhiều phương thức để trải nghiệm, để kiểm tra cho sự tiến bộ của mình. Mỗi một cuộc thi hay mỗi một hoạt động tại CIA đều có những ý nghĩa riêng. Ví dụ như cuộc thi Rung chuông vàng, nó thể hiện sự nhanh nhẹn, sự đoàn kết của tập thể và sự thông minh của mỗi bạn trẻ…cuộc thi Hùng Biện lại thể hiện được sự hiểu biết và cách tư duy của mỗi học viên…Hãy cùng tìm hiểu thông qua các thông tin được cập nhật dưới đây nhé.