Tuần vừa qua tại CIA đã có rất nhiều hoạt động được diễn ra như:

Ngày 13/03: Chào đón các bạn học viên mới đến với Học viện Anh ngữ CIA. Bài thi đầu vào dành cho tất cả các bạn học viên vào buổi sáng và phần hướng dẫn quy định chung của nhà trường diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.

Ngày 14/03: Hoạt động Zumba được tổ chức từ 19:30 đến 18:30

Ngày 15/03: Bài thi tốt nghiệp của các bạn học viên sắp ra trường được diễn ra lúc 13:30. Bài thi thể hiện sự phấn đấu, cố gắng trong suốt quá trình học tập tại CIA của các học viên. Đến tối, cuộc thi tìm kiếm tài năng mùa 4 được tất cả các bạn học viên mong chờ đã được diễn ra.

Ngày 16/03: Bài thi Progress test dành cho các học viên ESL và hoạt động zumba tại CIA

Ngày 17/03: Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh: có 11 ứng cử viên tham gia trong đó có 3 bạn đến từ Việt Nam. Cuộc thi viết Tiếng Anh: có 05 ứng cử viên tham gia trong đó có 2 bạn đến từ Việt Nam

Ngày 18/03: Hoạt động tình nguyện tại Mabolo