Tiếng Anh thương mại

Khóa học tiếng Anh thương mại là khóa học giúp học viên sử dụng tiếng Anh thành thạo trong các thao tác kỹ năng trong kinh doanh như thuyết trình, thảo luận, đàm phán, viết văn bản, giao tiếp, marketing…

Khóa học tại CIA dành cho những đối tượng muốn đi làm tại môi trường sử dụng tiếng Anh.

Khóa học tiếng Anh thương mại được tập trung học về giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, kinh doanh…

 

  Lớp học Nội dung Tiết học
Bắt buộc Kiểm tra từ mới Từ thứ 2- thứ 5 7:20am – 8:15am
1:1(1 giáo viên kèm 1 học viên) –          Viết các văn bản kinh doanh bằng tiếng Anh.–          Tiếng Anh chuyên ngành

–          Cách làm hồ sơ giới thiệu bản thân

–          Các tình huống sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, thỏa thuận kinh doanh.

–          Marketing bằng tiếng Anh.

5
Nhóm nhỏ(1-4 người) Đàm phán kinh doanh, thỏa thuận kinh doanh, họp, sử dụng tiếng Anh trong kinh doanh. 1
Nhóm lớn(1-15 người) Thuyết trình và cách làm bản kế hoạch, chiến lược kinh doanh bằng tiếng Anh. 1
Tự chọn Nhóm vừa(1-8 người) Lớp CNN/Lớp với giáo viên bản ngữ/ Lớp giao tiếp luyện phát âm 1
Bắt buộc Tự học có điểm danh và hướng dẫn của giáo viên Từ vựng 1
Writing 1