Tiếng Anh Đặc Biệt

Chương Trình Tình Nguyện (Volunteer Program):

Giới Thiệu Chung:

– Các học viên muốn đóng góp cho lợi ích của xã hội và trải nhiệm với những hoạt động tình nguyện ý nghĩa, ấn tượng tại Philippines có thể tham gia khóa học này. Ngoài các giờ học Tiếng Anh, các bạn học viên trong chương trình này sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện vào thứ 7 cuối cùng của tháng.

Chương Trình Học:

Tiếng Anh đặc biệt, tình nguyện

Pre- Working Holiday:

Giới Thiệu Chung:

– Chương trình này đặc biệt phù hợp với các bạn học viên có ý định sẽ sang Úc, New Zealand…theo diện Working Holiday Visa. Trong suốt khóa học các bạn có thể hoàn thiện hồ sơ xin việc, CV, cũng như luyện tập ngữ điệu Anh- Úc để chuẩn bị cho chuyến đi làm việc tại Úc.

Chương Trình Học:

Tiếng Anh pre-working holiday

Benedicto College Program:

Giới Thiệu Chung:

– Các học viên muốn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học tập cùng các bạn học sinh người Philippines tại trường Đại Học, Cao Đẳng có thể tham gia khóa học này. Không chỉ học Tiếng Anh tại học viện mà mỗi tuần hai buổi vào thứ 6 và thứ 7 cùng nhau tham gia lớp học Tiếng Anh với sinh viên Philippines tại trường Cao đẳng Benedicto cách học viện CIA chỉ 2 phút đi bộ. Mỗi buổi học sẽ kéo dài 1 tiếng.

– Kết thúc khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ do trường Benedicto cấp nếu tham gia đủ 90% khóa học.

Chương Trình Học: