Nhằm giúp các bạn học viên có thêm nhiều lựa chọn cho thời gian biểu học tập và chủ động học thêm khi có nhu cầu tăng cao cường độ học tập và luyện tập tiếng Anh, trường Anh ngữ CIA đã quyết định thông qua quy định thay đổi về thời khóa biểu học tập tại CIA.

 thoi-khoa-bieu-moi-CIA
Thời khóa biểu mới của CIA

Các bạn học viên vẫn được giữ vững thời gian chính khóa là 10 lớp/ngày với các khóa học tuy nhiên các bạn học viên sẽ linh động hơn trong việc chọn lựa thời gian học và nghỉ ngơi cũng nhưng tăng cường giờ học.

Lịch thời khóa biểu áp dụng vào ngày 4/7 dành cho tất cả các bạn học viên đến từ các quốc gia học tập tại CIA.

Đối với các bạn học viên đăng ký học tập tại CIA trước tháng 7 vẫn được giữ nguyên lịch thời khóa biểu như trước khi không có nhu cầu học thêm lớp học thứ 11.

So với thời khóa biểu cũ, các bạn học viên sẽ chỉ có chút thay đổi với thời gian học được đẩy lên 8h00 hàng ngày và kết thúc vào 7h05 tối. Với các bạn muốn có buổi trưa nghỉ ngơi sau bữa ăn tốt hơn có thể đăng ký lớp học thứ 11 và nghỉ ngơi với lớp thứ 5. Có những bạn sẽ bắt đầu đăng ký vào lớp thứ 2 và dậy muộn vào lớp thứ nhất. Điều này giúp các bạn học viên linh hoạt hơn trong cuộc sống sinh hoạt của bản thân và giúp các bạn học tập tốt nhất tại trường.

Riêng vào ngày thứ 6 sẽ vẫn không có bài thi kiểm tra từ vựng hàng ngày và lớp thứ 11 (Thời khóa biểu được giữ nguyên) nhằm để các bạn học viên có thể tham gia các kỳ thi mock test, level tets hay các hoạt động học thuật như hùng biện, đánh vần, thi viết,…

Điểm đặc biệt của lớp học thứ 11 tại CIA là thời gian học là 60 phút thay vì 50 phút như thông thường, những giáo viên hàng đầu sẽ đảm nhận tiết này giúp các bạn học viên được học tập tốt nhất.

Đối với các bạn học viên đã học tại CIA có ý định đăng ký thêm lớp học thứ 11 có thể xem tên danh sách giáo viên sẽ dán công bố trong ngày 29/6 và tiến hành đăng ký lấy số chọn giáo viên vào ngày 30/6.

Việc thay đổi thời khóa biểu của CIA không gây ảnh hưởng đến bất kỳ nội quy, quy định nào tại trường. Vì vậy các bạn học viên sẽ không hề cảm thấy bất tiện hay có bất kỳ lo lắng về việc thay đổi thời gian khóa biểu học tập này.

Thời khóa biểu chỉ giúp các bạn học viên linh động hơn về thời gian học tập của bản thân từ đó có những chọn lựa và thiết kế chương trình học tập phù hợp với mỗi học viên để đạt được hiệu quả tốt nhất trong học tập.

Chúc mọi người học tốt hiệu quả và những kỷ niệm tuyệt vời tại học viện Anh ngữ CIA – Hãy viết nên câu chuyện của bạn với chúng tôi.