Dưới đây là thông tin tài khoản ngân hàng của trường Anh ngữ CIA. Học viên có thể thanh toán học phí qua số tài khoản này.

Trân trọng.

Tải về file pdf CIA-bank

tai-khoan