Giới thiệu chung:

 hoc-vien-cia

(New Students)

Đặc điểm:

 kiem-tra-dau-vao-cia 

(Entrance Test)

 spelling-bee

(Spelling Bee)

Các lớp học:

Trên đây là thời khoá biểu mẫu với số lượng tiết học 4 lớp 1:1, 4 lớp nhóm và 2 lớp tự học.

Lưu ý: cách sắp xếp lớp học, giáo viên, giáo trình sẽ thay đổi theo từng học viên dựa vào bài kiểm tra đầu vào.

Ngày khai giảng: Thứ hai hàng tuần.