Giới Thiệu Chung:

new-students

Học viên mới tại CIA

Mục Tiêu Khóa Học Pre – IELTS :

native-class

Native class tại CIA

Đối tượng:

 kakaotalk_20161021_174316928

Lớp học man to man (1:1) tại CIA

Đặc điểm khóa học Pre – IELTS :

Chương Trình Học:

Trên đây là thời khoá biểu mẫu với số lượng tiết học 4 lớp 1:1, 4 lớp nhóm và 2 lớp tự học.

Lưu ý: cách sắp xếp lớp học, giáo viên, giáo trình sẽ thay đổi theo từng học viên dựa vào bài kiểm tra đầu vào.

 

Mô phỏng bài test của khóa IELTS :

Ngày Khai Giảng: Thứ 2 hàng tuần.

Nguồn : Học viện Anh ngữ CIA