Quy định về nghỉ học

 • Học viên đến muộn hơn chuông 10 phút sẽ bị coi là vắng mặt.
 • Trong cùng 1 tuần, học viên vắng mặt 05 lần trong cùng 1 lớp học sẽ bị xóa tên khỏi lớp đó.
 • Học viên vắng mặt trên 5 tiết học:

     – Ký túc xá: sẽ không được ra ngoài vào cuối tuần sau (trừ trường hợp có đơn xin nghỉ học)

    – Orchard: không được ra ngoài trước 9:00 PM từ thứ Hai đến thứ Năm tuần tiếp theo (trừ trường hợp có đơn xin nghỉ học)

   – Học viên chuẩn bị check out: không được ra ngoài từ thứ Hai đến thứ Sáu, không được sử dụng free day, travel và over night form.

LƯU Ý:

 • Nếu học viên bị ốm thì có thể tới văn phòng điền vào danh sách xin nghỉ học.
 • Học viên chỉ được nghỉ cả buổi sáng (tiết 1 – tiết 5), cả buổi chiều (tiết 6 – tiết 10) hoặc cả ngày (tiết 1 – tiết 10). 
 • Học viên chỉ được viết 2 lần trong 1 tuần. Nếu học viên ốm nặng hoặc có xác nhận của bác sỹ sẽ được viết đơn xin phép nghỉ 3 lần. 
 • Khi học viên đã viết đơn xin nghỉ học, học viên không được phép tham gia bất kỳ lớp học nào hoặc hủy bỏ đơn xin nghỉ học của trường.

TỶ LỆ ĐIỂM DANH:

 • Học viên có tỷ lệ điểm danh dưới 90% toàn khóa học sẽ không được nhận chứng chỉ của trường (Đối với khóa học ESL, IELTS Bridge, IELTS Regular, TOEIC Bridge, TOEIC Regular, Business).
 • Học viên có tỷ lệ điểm danh dưới 95% toàn khóa học sẽ không đạt đảm bảo của trường (Đối với khóa học IELTS Guarantee và TOEIC Guarantee).
 • Học viên có tỷ lệ điểm danh dưới 80% toàn khóa học, trường sẽ thông báo cho bố mẹ hoặc nơi đại diện, nơi công tác của học viên.
 • Học viên có tỷ lệ điểm danh dưới 60% toàn khóa học sẽ bị nhà trường đuổi học mà không bồi hoàn tiền.