– Ký túc xá: sẽ không được ra ngoài vào cuối tuần sau (trừ trường hợp có đơn xin nghỉ học)

    – Orchard: không được ra ngoài trước 9:00 PM từ thứ Hai đến thứ Năm tuần tiếp theo (trừ trường hợp có đơn xin nghỉ học)

   – Học viên chuẩn bị check out: không được ra ngoài từ thứ Hai đến thứ Sáu, không được sử dụng free day, travel và over night form.

LƯU Ý:

TỶ LỆ ĐIỂM DANH: