Thủ tục chuyển lớp

KHÓA ESL

  • Học viên muốn chuyển lớp hoặc chuyển giáo viên cần có mặt tại phòng Y tế (Clinic room) từ 12:05 PM – 1:05 PM thứ Sáu để bốc thăm số thứ tự cho mình.
  • Học viên sẽ được chia thành 2 nhóm A và B dựa theo tỷ lệ điểm danh của học viên trong tuần đó.

         – Nhóm A (Số 1 – số 50) là những học viên có 100% tỷ lệ điểm danh trong tuần

         – Nhóm B (Số 51 – số 100) là những học viên có ít hơn 100% tỷ lệ điểm danh trong tuần

  • Học viên có mặt tại phòng Academic Office vào tối thứ sáu để chuyển lớp hoặc chuyển giáo viên.

         – Nhóm A sẽ được chuyển lớp hoặc chuyển giáo viên trước (từ 7:00 PM đến 8:30 PM)

         – Nhóm B sẽ được chuyển lớp hoặc chuyển giáo viên sau (từ 8:30 PM đến 10:00 PM)

KHÓA IELTS VÀ TOEIC

  • Học viên học khóa IELTS và TOEIC chỉ cần đến gặp Team Leader của khóa học đó trước 5:00 PM thứ Sáu để yêu cầu hỗ trợ chuyển lớp hoặc chuyển giáo viên.

Lưu ý:

  • Học viên mới có thể thay đổi lớp học hoặc giáo viên sau 1 tuần học tập.
  • Học viên không được phép yêu cầu người khác chuyển lớp.
  • Người đến muộn sẽ không được chuyển lớp.
  • Học viên chỉ có thể chọn những giáo viên còn trống.
  • Học viên không được chọn giáo viên đã từng học.
  • Học viên không được phép tự ý đổi số lượng tiết học trong nội dung khóa học.