KHÓA ESL

         – Nhóm A (Số 1 – số 50) là những học viên có 100% tỷ lệ điểm danh trong tuần

         – Nhóm B (Số 51 – số 100) là những học viên có ít hơn 100% tỷ lệ điểm danh trong tuần

         – Nhóm A sẽ được chuyển lớp hoặc chuyển giáo viên trước (từ 7:00 PM đến 8:30 PM)

         – Nhóm B sẽ được chuyển lớp hoặc chuyển giáo viên sau (từ 8:30 PM đến 10:00 PM)

KHÓA IELTS VÀ TOEIC

Lưu ý: