Quy định gia hạn/hủy/bảo lưu khóa học

1, QUY ĐỊNH GIA HẠN KHÓA HỌC

  • Thông báo với văn phòng 4 tuần trước khi học viên muốn gia hạn khóa học.
  • Sau khi gia hạn, học viên phải đổi vé máy bay và gia hạn thêm bảo hiểm (Nếu học viên không gia hạn bảo hiểm, học viên sẽ tự chịu trách nhiệm cho các hậu quả)

2, QUY ĐỊNH BẢO LƯU KHÓA HỌC

  • Đối với học viên đang trong quá trình học tập tại CIA, nếu gia đình có việc, bản thân bị đau ốm hoặc có công việc quan trọng cần phải về Việt Nam để giải quyết trong một khoảng thời gian thì có thể xin phép nhà trường cho bảo lưu khóa học.
  • Khóa học của học viên chỉ được bảo lưu trong thời gian tối đa là 1 năm.
  • Khi học viên đã giải quyết xong công việc, muốn quay lại trường học tập, cần thông báo với nhà trường trước ít nhất 4 tuần để trường sắp xếp phòng ở và giáo viên cho học viên.
  • Trong trường hợp học viên thông báo muộn với nhà trường, học viên sẽ phải đợi cho đến khi nhà trường có thể sắp xếp được phòng ở và giáo viên.

3, QUY ĐỊNH HỦY BỎ KHÓA HỌC

a, Trước khi học viên tới trường

  • Học viên hủy bỏ khóa học trước ngày khởi hành sẽ bị phạt tiền phí ghi danh (tương đương 100USD)
  • Trong trường hợp học viên gặp vấn đề không thể khởi hành đúng ngày thì có thể gửi email thông báo với nhà trường xin phép lùi lại ngày nhập học của mình. Nhà trường sẽ xem xét, sắp xếp và hỗ trợ tốt nhất cho học viên.

b, Sau khi học viên tới trường

  • Khi hủy bỏ khóa học trường sẽ hoàn lại phí cho học viên theo đơn vị 4 tuần  (Ví dụ: 4 tuần, 8 tuần, 12 tuần…)

dụ: Nếu học viên đăng ký học 8 tuần và đã học được 3 tuần. Nếu muốn hủy bỏ, học viên sẽ được tính đã hoàn thành 4 tuần học = 50% khóa học. Vì vậy, học viên sẽ được nhận lại 50% tiền học phí và ăn ở.