– Từ Chủ Nhật đến thứ Năm: 10 điểm phạt (đi quá giờ giới nghiêm)

        – Thứ Sáu và thứ Bảy: 10 điểm phạt (đi quá giờ giới nghiêm) và 5 điểm phạt (vào trường sau giờ giới nghiêm). Nếu học viên vào sau 6:00 AM chỉ bị nhận 10 điểm phạt.

TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: