Quy định đi qua đêm

Học viên chỉ có 1 lần trong tháng được sử dụng đơn xin đi qua đêm và phải tuân thủ những quy định của nhà trường như sau:

  • Học viên chỉ được sử dụng đơn xin đi qua đêm vào đêm thứ Sáu, đêm thứ Bảy hoặc đêm trước các ngày lễ.
  • Học viên chỉ được sử dụng 1 tháng 1 lần (nếu tháng nào không sử dụng sẽ tự động hủy)
  • Học viên phải nộp đơn xin đi qua đêm trước 5:00 PM (Từ thứ Hai đến thứ Sáu)
  • Học viên có thể vào trường sau 6:00 AM hôm sau.
  • Học viên phải quay trở về trường trước giờ giới nghiêm ngày hôm sau.
  • Nếu học viên đi quá giờ giới nghiêm ngày hôm sau sẽ nhận 10 điểm hình phạt.
  • Học viên tại ký túc xá không được ở lại sảnh khách sạn Orchard sau giờ giới nghiêm, nếu ở lại sẽ bị nhận 5 điểm hình phạt (kể cả học viên có sử dụng đơn xin đi qua đêm)

Lưu ý: Tất cả học viên có thể sử dụng đơn xin đi qua đêm trừ những học viên không được ra ngoài vào cuối tuần.

Mẫu xin đi qua đêm tại CIA