Điều kiện đạt IELTS đảm bảo

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO

Tối thiểu học viên phải đạt được: IELTS 3.5 / TOEIC 480 / CIA Level Test 45. Nếu học viên không đạt điểm đầu vào thì cần phải học khóa IELTS Bridge trước khi được chuyển sang học khóa IELTS.

 • IELTS 5.5 Guarantee: IELTS 3.5 / TOEIC 480 / CIA Level Test 45
 • IELTS 6.0 Guarantee: IELTS 5.0 / TOEIC 680 / CIA Level Test 60
 • IELTS 6.5 Guarantee: IELTS 6.0 / TOEIC 780 / CIA Level Test 80

NGÀY KHAI GIẢNG: Xem tại đây

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ĐẢM BẢO:

Để được đảm bảo về điểm số mong muốn đạt được học viên cần cam kết sẽ thực hiện theo các yêu cầu, quy định của trường và giáo viên trong suốt khóa học:

 • Học viên phải có trên 95% tỷ lệ điểm danh trong suốt khóa học (tổng của nghỉ có phép và nghỉ không phép). Đối với học viên học khóa IELTS trên 12 tuần thì tỷ lệ điểm danh được tính đúng với 12 tuần gần nhất trước khi học viên kết thúc khóa học.
 • Học viên phải tham gia đầy đủ các bài thi mock test (từ tuần đầu tiên đến tuần cuối cùng)
 • Học viên phải giữ không để điểm trung bình thấp hơn điểm IELTS đã có quá 3 lần.
 • Học viên vi phạm hơn 2 lần nội quy nhà trường sẽ không được tiếp tục hưởng đảm bảo.
 • Học viên phải tham gia kỳ thi IELTS chính thức của IDP vào tuần thứ 10 hoặc tuần thứ 11 trong thời gian được đảm bảo (Lệ phí: 10270 PHP)

LỢI ÍCH:

 • Học viên sẽ được ở lại CIA học miễn phí nếu không đạt được số điểm mong muốn ban đầu (không bao gồm tiền ăn ở và sinh hoạt của học viên)
 • Học vên đủ điều kiện hưởng bảo đảm, CIA sẽ hoàn lệ phí thi IELTS (10270 PHP)

CHÚ Ý:

 • Đối với học viên thi IELTS tại Philippines: Học viên phải đăng ký thi IELTS trước 4 tuần khi cuộc thi được diễn ra.
 • Đối với học viên thi IELTS tại Việt Nam: Học viên bắt buộc phải thi hoặc đăng ký thi trong vòng 1 tháng kể từ ngày check out khỏi CIA và phải gửi các thông tin về ngày thi cũng như hóa đơn thi cho nhà trường.
 • Học viên sẽ phải tạm ứng phí thi IELTS (đối với học viên đủ điều kiện hưởng đảm bảo). Ngay sau khi nhận được kết quả của học viên, CIA sẽ làm các thủ tục hoàn lại phí thi cho học viên.