Kiểm tra từ vựng ( DAILY TEST)

  • Tất cả học viên phải làm bài kiểm tra từ vựng (Daily Test) từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.
  • Địa điểm làm bài tại phòng tự học (Self Study Room) từ 7:20 AM đến 8:00 AM.
  • Học viên nên bắt đầu bài test trước 7:55 AM và nộp bài của mình cho giám thị trước 8:00 AM.
  • Học viên không được phép làm bài kiểm tra nếu đến muộn hơn giờ quy định của nhà trường.
  • Học viên không được mang điện thoại vào phòng thi.
  • Học viên quên viết tên mình lên bài cũng sẽ tự động bị tính là 0 điểm.
  • Học viên không tham gia kiểm tra, gian lận, được 0 điểm hoặc không đạt đủ điểm yêu cầu trong ngày theo quy định sẽ không được phép ra ngoài vào tối ngày hôm đó.
  • Học viên không đạt đủ điểm yêu cầu trong tuần theo quy định sẽ không được phép ra ngoài vào cuối tuần tiếp theo (Ví dụ: nếu học viên ESL đạt tổng điểm dưới 24 từ ngày 14/8 đến 17/8, học viên sẽ không được ra ngoài vào ngày 26/8 và 27/8).
  • Đối với học viên chuẩn bị check out (Ký túc xá): Nếu học viên không đạt đủ tổng điểm của tuần trước tuần check out thì học viên sẽ không được ra ngoài từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần cuối cùng.
  • Học viên ở tại khách sạn Orchard (học viên chưa check out hay chuẩn bị check out):

         – Nếu học viên không đạt đủ điểm yêu cầu trong ngày theo quy định sẽ không được phép ra ngoài trước 9:00 PM ngày hôm đó.

         – Nếu học viên không đạt đủ điểm yêu cầu trong tuần theo quy định sẽ không được phép ra ngoài trước 9:00 PM từ thứ Hai đến thứ Năm vào tuần tiếp theo.