Các loại đơn khác

1, WAIVER FORM

 • Học viên muốn ra ngoài với giáo viên hoặc nhân viên của trường cần điền Waiver Form.
 • Waiver Form phải được nộp trước 5:00 PM (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
 • Waiver Form sẽ được nộp cho quản lý học thuật hoặc quản lý Việt Nam tại trường.
 • Bất kể điều gì xảy ra khi học viên ở ngoài CIA, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

2, EXTENSION REQUEST FORM

 • Học viên muốn gia hạn các khóa học cần điền đơn gia hạn visa và nộp trước 3 tuần trước khi visa hết hạn.
 • Nếu học viên không nộp đơn đúng hạn, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với visa của học viên và học viên có thể sẽ phải nộp tiền chậm gia hạn visa cho cục di trú xuất nhập cảnh (1010 PHP)
 • Đơn xin gia hạn visa phải được duyệt trước qua quản lý Việt Nam.

3, STOP EXTENSION REQUEST FORM

 • Học viên muốn đi du lịch đến những nước khác hoặc học viên muốn hoãn/kết thúc khóa học sớm cần điền đơn dừng gia hạn visa và nộp trước 3 tuần trước khi rời khỏi Philippines.
 • Nếu học viên không nộp đơn đúng hạn, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với visa của học viên và học viên có thể sẽ mất phí ra hạn visa lần tiếp theo nếu thông báo/ nộp đơn muộn cho nhà trường.
 • Đơn xin dừng gia hạn visa phải được duyệt trước qua quản lý Việt Nam.

4, CHECK OUT

 • Học viên phải làm thủ tục check out trước 5:00 PM thứ Sáu. Học viên sẽ được nhân viên CRO kiểm tra phòng trước khi học viên rời khỏi trường, nếu đồ đạc của CIA bị mất hoặc bị hỏng học viên sẽ phải đền bù thiệt hại cho trường.
 • Nếu học viên check out sau 1:00 AM thì cần trả lại chìa khóa phòng cho bảo vệ nhà trường.
 • Học viên ở tại Orchard có thể lấy tiền đặt cọc tại quầy lễ tân khách sạn sau khi đã trả lại chìa khóa phòng cho khách sạn.
 • Học viên đã check out khỏi trường không được phép vào lại trường trừ khi được sự cho phép của quản lý Việt Nam.