Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CEBU INTERNATIONAL ACADEMY

A.S.Fortuna st., Balkilid, Mandaue City, Cebu, Philippines
Telephone: +63-32-421-1053 – Hoặc zalo, viber : + 63 – 917 – 119 – 8082

Email: vietnam@cebucia.com 
Hoặc điền thông tin theo form dưới đây: