Trong tháng 3 này tại Học viện Anh ngữ CIA sẽ có các hoạt động nổi bật được diễn ra. Đặc biệt vào ngày 15/03/2017 sẽ có cuộc thi tìm kiếm tài năng do CIA tổ chức. Cuộc thi có mục đích nhằm tìm ra những tài năng còn tiềm ẩn của các bạn học viên đang sinh sống và học tập tại CIA. Các học viên đến từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan, Ả Rập và còn cả các giáo viên của trường.

Ngoài các chương trình đặc biệt thì các hoạt động hàng tuần vẫn được diễn ra đều đặn tại CIA như thi đầu vào, thi tốt nghiệp, zum ba, thi hùng biện, hoạt động tình nguyện… 

Dưới đây là lịch hoạt động trong tháng 3 tại CIA: