Giới Thiệu Chung:

new-students

Học viên mới tại CIA

Mục Tiêu Khóa Học Regular – IELTS :

native-class

Native class tại CIA

Đối tượng:

 kakaotalk_20161021_174316928

Lớp học man to man (1:1) tại CIA

Đặc điểm khóa học Regular IELTS :

Chương trình học:

 

Trên đây là thời khoá biểu mẫu với số lượng tiết học 4 lớp 1:1, 4 lớp nhóm và 2 lớp tự học.

Lưu ý: cách sắp xếp lớp học, giáo viên, giáo trình sẽ thay đổi theo từng học viên dựa vào bài kiểm tra đầu vào.

Ngày Khai Giảng: Thứ 2 hàng tuần. 

Tìm hiểu thêm:

Khoá Pre IELTS 

Khoá IELTS Guarantee

Sự khác nhau giữa Khoá IELTS Guarantee, Regular IELTS và Pre IELTS

Cebu International Academy