Khóa học TOEIC GUARANTEE

Giới thiệu chung:

 • Tương tự như IELTS học viện cũng cung cấp cho học viên 2 khóa học là TOEIC Bridge TOEIC Guarantee phù hợp với nguyện vọng và khả năng học tập của từng học viên.
 • Khóa học TOEIC tại CIA không chỉ được dạy bởi các giáo viên có trình độ tốt nghiệp Đại học cao, đào tạo tốt mà còn có sự đảm bảo về sự tiến bộ trong điểm số TOEIC của bạn.

lop-hoc-2

Yêu cầu đầu vào:

 • TOEIC 600 Guarantee: TOEIC 380 / IELTS 3.0 / CIA Level Test 40
 • TOEIC 700 Guarantee: TOEIC 480 / IELTS 4.0 / CIA Level Test 50
 • TOEIC 850 Guarantee: TOEIC 780 / IELTS 6.0 / CIA Level Test 80

Ngày khai giảng: Ngày cụ thể trong tháng

Thời Lượng Khóa Học: Ít nhất 12 tuần

Điều Kiện: Để được đảm bảo về điểm số đặt được học viên cần cam kết sẽ thực hiện theo các yêu cầu, quy định của trường và giáo viên trong suốt khóa học.

 • Học viên phải có trên 95% tỷ lệ điểm danh trong suốt khóa học
 • Học viên phải tham gia đầy đủ các bài thi thử hàng tuần
 • Học viên phải giữ không để điểm trung bình thấp hơn điểm TOEIC đã có quá 3 lần
 • Học viên bị nhắc nhở 2 lần hoặc hơn sẽ không được tiếp tục đảm bảo kết quả
 • Học viên không thể thay đổi nội dung chương trình học của họ trong quá trình học

lop-hoc

Lợi Ích:

 • Học viên sẽ được ở lại CIA học miễn phí nếu không đạt được số điểm mong muốn ban đầu (không bao gồm tiền ăn ở, sinh hoạt của học viên)
 • Học vên đạt được kết quả như cam kết trong tất cả các bài thi thử trong quá trình đảm bảo sẽ được tặng chi phí thi TOEIC ( PHP 2200)

Chương Trình Học:

toeic-bao-dam

Ngày khai giảng: Thứ Hai hàng tuần.