Giới thiệu chung:

lop-hoc-intensive

Đối tượng:

Mục tiêu:

lop-hoc-intensive-1

Đặc điểm:

Điều kiện đầu vào:

Các lớp học:

 

Trên đây là thời khoá biểu mẫu với số lượng tiết học 5 lớp 1:1, 3 lớp nhóm và 2 lớp tự học.

Lưu ý: cách sắp xếp lớp học, giáo viên, giáo trình sẽ thay đổi theo từng học viên dựa vào bài kiểm tra đầu vào.

 Ngày khai giảng: Khai giảng thứ 2 hàng tuần