Giới Thiệu Chung:

Mục Tiêu Khóa Học:

Đặc Điểm:

Yêu cầu đầu vào:

Ngày Khai Giảng: Các ngày cụ thể sẽ được cập nhật đến học viên

Điều Kiện: Để được đảm bảo về điểm số mong muốn đạt được học viên cần cam kết sẽ thực hiện theo các yêu cầu, quy định của trường và giáo viên trong suốt khóa học.

Chú ý:

  1. Đối với học viên thi IELTS tại PhilippinesHọc viên phải đăng ký thi IELTS trước 4 tuần khi cuộc thi được diễn ra 
  2. Đối với học viên thi IELTS tại Việt Nam: Học viên bắt buộc phải thi hoặc đăng ký thi trong vòng 1 tháng kể từ ngày check out khỏi CIA và phải gửi các thông tin về ngày thi cũng như hóa đơn thi cho nhà trường.

Đối với cả 2 trường hợp học viên đều phải tạm ứng phí thi IELTS trước (đối với học viên đủ điều kiện hưởng đảm bảo). Ngay sau khi nhận được kết quả của học viên, CIA sẽ làm các thủ tục hoàn lại phí thi cho học viên.

Lợi Ích:

Chương Trình Học:

Trên đây là thời khoá biểu mẫu với số lượng tiết học 4 lớp 1:1, 4 lớp nhóm và 2 lớp tự học.

Lưu ý: cách sắp xếp lớp học, giáo viên, giáo trình sẽ thay đổi theo từng học viên dựa vào bài kiểm tra đầu vào.

Lịch thi IELTS tại Cebu do IDP tổ chức năm 2022