Với mục tiêu hoàn thiện các dịch vụ, CIA luôn đưa tới cho học viên những dịch vụ tốt nhất trong khoảng thời gian học viên học tập tại trường.

Chính vì vậy CIA cung cấp cho học viên những chiếc hộp an toàn để sử dụng. Hộp an toàn đảm bảo riêng tư, an toàn và tiện lợi.

Học viên có thể sử dụng những chiếc hộp đó với mục đích cá nhân khác nhau mà không lo bị người khác xâm phạm. 

Dưới đây là những nội quy sử dụng: