Học phí

Bảng học phí Trại hè tại Học Viện Anh Ngữ CIA năm 2022

Bảng học phí dưới đây áp dụng cho những học viên đi học khóa học CIA CAMP được tổ chức từ ngày 03/06/2022 của Học Viện Anh Ngữ CIA ( Cebu International Acaddemy )

Văn bản đính kèm : Chi phí CIA camp