Trường Anh ngữ CIA được thành lập từ năm 2003, tọa lạc tại thành phố biển Cebu, Philippines. CIA được công nhận bởi Cơ quan phát triển và đào tại kỹ thuật (TESDA), được ủy quyền của Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh nhận học viên nước ngoài, và đồng thời là đối tác đào tạo IELTS được công nhận bởi tổ chức IDP, Úc.

Học viện Anh ngữ CIA

  1. Khóa học đào tạo:

Khóa học tiếng Anh tại CIA: Regular ESL, Intensive ESL, IELTS, TOEIC, TESOL

  1. Khóa Regular ESL: 

Học viên muốn tham gia nhiều lớp học khác nhau (lớp 1:1, lớp nhóm nhỏ, lớp nhóm lớn) để cải thiện tất cả các kỹ năng.

Thời lượng học: 10 lớp mỗi ngày gồm 4 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm nhỏ + 1 lớp nhóm trung + 1 lớp nhóm lớn + lớp kiểm tra từ vựng + 1 lớp tự học.

Lớp nhóm nhỏ: Grammar, Speaking; Lớp học nhóm trung: CNN, Lớp học với giáo viên bản ngữ; Lớp nhóm lớn: Idioms & Expressions, Business English, AAT, Presentation, Cinema Focus, Communication A-Z.

  1. Khóa Intensive ESL: 

Học viên muốn học nhiều lớp 1:1 (1 giáo viên : 1 học viên) trong thời gian ngắn để cải thiện tối đa khả năng tiếng Anh của mình.

Thời lượng học: 10 lớp mỗi ngày gồm 5 lớp 1:1 + 1 lớp nhóm nhỏ + 1 lớp nhóm trung + 1 lớp nhóm lớn + lớp kiểm tra từ vựng + 1 lớp tự học.

Lớp nhóm nhỏ: Grammar, Speaking; Lớp học nhóm trung: CNN, Lớp học với giáo viên bản ngữ; Lớp nhóm lớn: Idioms & Expressions, Business English, AAT, Presentation, Cinema Focus, Communication A-Z.

  1.  Khóa IELTS

Hiện tại khóa IELTS tại CIA cũng được chia thành 3 khóa: Pre-IELTS, IELTS thường và Khóa IELTS đảm bảo điểm.

Khóa Pre-IELTS

Khóa Pre-IELTS được thiết kế cho các học viên ở trình độ sơ cấp muốn học khóa luyện thi IELTS. Với khóa học này, học viên được học những chương trình nền tảng phù hợp với trình độ, đây là sự chuẩn bị để bước vào các khóa học IELTS cao hơn và các khóa học IELTS đảm bảo điểm.

Khóa IELTS đảm bảo 5.0/ 6.0/ 6.5 điểm: điều kiện đầu vào tương ứng là TOEIC 480 (IELTS 3.5), TOEIC 680 (IELTS 5.0), TOEIC 780 (IELTS 6.0). Thời gian học tối thiểu 12 tuần và tuân thủ theo quy định của khóa học. Nếu học viên không đạt điều kiện đầu vào chỉ được học khóa IELTS thường.

Thời lượng học: 10 lớp mỗi ngày gồm 4 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm nhỏ + 2 lớp nhóm lớn + lớp kiểm tra từ vựng + 1 lớp tự học.

Lớp 1:1: IELTS Academic, General Module (Listening, Speaking, Reading, Writing), Lớp nhóm nhỏ: Grammar: 1 giờ, Speaking: 1 giờ, Lớp nhóm lớn: Các lớp học chuyên biệt về TOEIC do giáo viên chuyên TOEIC/ IELTS giảng dạy gồm Idioms & Expressions, Business English, AAT, Presentation, Cinema Focus, Communication A-Z.

Lợi ích khi tham gia khóa học IELTS đảm bảo điểm:

  1. Khóa TOEIC

Hiện tại khóa TOEIC tại CIA chia thành 3 khóa: Pre-TOEIC, TOEIC thường và Khóa TOEIC đảm bảo điểm.

Khóa Pre-TOEIC

Khóa Pre-TOEIC được thiết kế cho các học viên ở trình độ sơ cấp muốn học khóa luyện thi TOEIC. Với khóa học này, học viên được học những chương trình nền tảng phù hợp với trình độ, đây là sự chuẩn bị để bước vào các khóa học TOEIC cao hơn và các khóa học TOEIC đảm bảo điểm.

TOEIC đảm bảo 600/ 700/ 800 điểm tại CIA: đầu vào tương ứng là  TOEIC 380 (IELTS 3.0), TOEIC 480 (IELTS 4.0), TOEIC 780 (IELTS 6.0). Thời gian học tối thiểu 12 tuần và tuân thủ theo quy định của khóa học. Nếu học viên không đạt điều kiện đầu vào chỉ được học khóa TOEIC thường.

Thời lượng học: 10 lớp mỗi ngày gồm 4 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm nhỏ + 2 lớp nhóm lớn + lớp kiểm tra từ vựng + 1 lớp tự học.

Lớp 1:1: Listening: 2 giờ, Reading: 2 giờ; Lớp nhóm nhỏ: Grammar: 1 giờ, Vocabulary/ Speaking: 1 giờ; Lớp nhóm lớn: Các lớp học chuyên biệt về TOEIC do giáo viên chuyên TOEIC/ IELTS giảng dạy về Idioms & Expressions, Business English, AAT, Presentation, Cinema Focus, Communication A-Z.

Lợi ích khi tham gia khóa học TOEIC đảm bảo điểm:

  1. Khóa TESOL:

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên giảng dạy Anh ngữ tại những quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ.

Học viên sẽ được đào tạo các phương pháp giảng dạy bằng lý thuyết và được áp dụng thực tế dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Điều kiện đầu vào của khóa học TESOL: IELTS 5.0, TOEIC 680 trở lên.

Thời lượng học:  10 lớp mỗi ngày gồm 2 lớp 1:1 + 4 lớp nhóm nhỏ + lớp kiểm tra từ vựng + 3 lớp tự học.

Lớp học 1:1: theo module TESOL; Lớp nhóm nhỏ: theo module TESOL.

  1. Cơ sở vật chất của CIA:

Trường Anh ngữ CIA

Lớp học nhóm và Lớp học 1:1

Phòng học nhóm lớn và Phòng tự học

Phòng học nghe CNN và Phòng hội thảo và sinh hoạt học viên mới

Hồ bơi và nhà ăn

Thông tin về lớp chiếu phim và Các lớp học nhóm để học viên lựa chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *