Bảng giá học phí

 

1. Phí ghi danh

Phí ghi danh 100$ áp dụng cho học viên lần đầu đăng kí tại CIA.

2. Học phí Học phí cho mỗi 04 tuần.

Tìm hiểu thêm các khoá học tại CIA, tại đây

3. Kí túc xá Chi phí Kí túc xá cho mỗi 04 tuần.

CIA cung cấp 04 loại phòng cho học viên học tại CIA: Kí túc xá, Orchard, Cityscape Midori.

Chi phí kí túc xá đã bao gồm: ăn uống (sáng, trưa, chiều), phòng ở, dọn dẹp phòng, giặt & sấy,…

4. Chi phí địa phương 

Học viên sẽ đóng Chi phí địa phương tại trường CIA theo tiền PHP (peso).